PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng  1. I. Giao diện, Cài đặt và Kích hoạt Ứng dụng
  2. II. Hướng dẫn tạo và thao tác với tệp dữ liệu Bài đọc
  3. III. Thao tác với Từ điển
  4. IV. Hướng dẫn thao tác với tệp dữ liệu và học Từ vựng
  5. V. Hướng dẫn thao tác với tệp dữ liệu và làm bài Trắc nghiệm