PDA

View Full Version : Dữ liệu học Tiếng Anh trên nền Ứng dụng  1. 10. Dữ liệu Bài đọc biên soạn theo www.SpotlightEnglish.com (tiếng Anh đọc chậm)
  2. 09. Dữ liệu Bài đọc biên soạn theo TED (www.TED.com)
  3. 06. Dữ liệu học TOEIC
  4. 07. Dữ liệu học TOEFL
  5. 04. Dữ liệu Trắc nghiệm ngữ pháp chung
  6. 05. Dữ liệu học IELTS
  7. 02. Tổng hợp Từ, Cụm từ, Câu thông dụng Tiếng Anh
  8. 03. Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh theo chuyên ngành
  9. 01. Dữ liệu Từ điển Anh - Việt và Việt - Anh
  10. 08. Dữ liệu luyện nghe theo 6 cấp độ từ dễ đến khó