PDA

View Full Version : 02. Tổng hợp Từ, Cụm từ, Câu thông dụng Tiếng Anhadmin
05-15-2016, 06:58 PM
Tổng hợp Từ, Cụm từ, Câu thông dụng Tiếng Anh1000 tu thong dung tieng Anh theo chu de (https://drive.google.com/open?id=0B0d3NkAidtlqMmFaakZiX0tkSlE) : Khoảng 1000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề kèm Hình ảnh và Phát âm
Từ vựng


2000 tu thong dung tieng Anh theo chu de (https://drive.google.com/open?id=0B0d3NkAidtlqbnpCNzl4Rk1Gdms) : Khoảng 2000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề kèm Hình ảnh và Phát âm
Từ vựng


3000_Words - English_Common (https://drive.google.com/open?id=0B0d3NkAidtlqQXZRaDVtdXJSalk) :Khoảng 3000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề
Từ vựng


6000 tu thong dung tieng Anh theo chu de (https://drive.google.com/open?id=0B0d3NkAidtlqZGNTS3NUdllaQTg) : Khoảng 6000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề
Từ vựng


223_Irregular_Verb (https://drive.google.com/open?id=0B0d3NkAidtlqaGtGeXc2dXFyRFU) : Bảng 223 Động từ bất quy tắc
Từ vựng


1000_Phrases_English - Vietnamese (https://drive.google.com/open?id=0B0d3NkAidtlqOEF4Qjh6aVZVUTA) : Khoảng 1000 Câu và Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn
Câu và Cụm từ


1400_Sentences - English_Vietnamese (https://drive.google.com/open?id=0B0d3NkAidtlqNzJqSm4yalo4SzA) : Khoảng 1400 Câu mẫu theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn
Câu và Cụm từ


1900_Phrases - English_Vietnamese (https://drive.google.com/open?id=0B0d3NkAidtlqb2Z1ZGpzS2RNVGs) : Khoảng 2200 Câu và Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn
Câu và Cụm từ


3500_Phrases - English_Vietnamese (https://drive.google.com/open?id=0B0d3NkAidtlqbUU0S2ltRzlmZkE) : Khoảng 3500 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn
Câu và Cụm từ