hon non bo amply karaoke jarguar Mã giảm giá Lazada http://canhovivariversidequan6.com/ grand central quan 3 Hướng dẫn chi tiết cách mua thẻ vcoin bằng sms với nhiều mệnh giá 10k 20k 50k 100k 200k 500k 1 triệu 2 triệu 5 triệu.
Diễn đàn Hỗ trợ học ngoại ngữ

Diễn đàn: Diễn đàn Hỗ trợ học ngoại ngữ

Diễn đàn Hỗ trợ học ngoại ngữ trên nền Ứng dụng Hỗ trợ học ngoại ngữ All-in-One

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Ứng dụng

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 10
  • Bài viết: 10
  1. Giới thiệu tính năng của Ứng dụng, Thư viện dữ liệu và các phiên bản Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  2. Tài liệu, video hướng dẫn sử dụng Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5
  3. Video demo sử dụng Ứng dụng trong việc học ngoại ngữ

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  4. Chia sẻ, hỏi đáp và đóng góp ý kiến về việc sử dụng và phát triển Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 2. Trao đổi kinh nghiệm, dữ liệu học Tiếng Anh

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 17
  • Bài viết: 17
  1. Trao đổi, chia sẻ dữ liệu học Tiếng Anh sử dụng trực tiếp trên nền Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 17
  2. Các nguồn dữ liệu khác, không sử dụng trực tiếp trên nền Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 3. Trao đổi kinh nghiệm, dữ liệu học Tiếng Pháp

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài viết: 2
  1. Trao đổi, chia sẻ dữ liệu học Tiếng Pháp sử dụng trực tiếp trên nền Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  2. Các nguồn dữ liệu khác, không sử dụng trực tiếp trên nền Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Pháp

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 4. Trao đổi kinh nghiệm, dữ liệu học Tiếng Nhật

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài viết: 2
  1. Trao đổi, chia sẻ dữ liệu học Tiếng Nhật sử dụng trực tiếp trên nền Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  2. Các nguồn dữ liệu khác, không sử dụng trực tiếp trên nền Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Nhật

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 5. Trao đổi kinh nghiệm, dữ liệu học tiếng Hàn

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài viết: 2
  1. Trao đổi, chia sẻ dữ liệu học Tiếng Hàn sử dụng trực tiếp trên nền Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  2. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu khác để học tiếng Hàn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Hàn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 6. Trao đổi kinh nghiệm, dữ liệu học Tiếng Trung

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài viết: 2
  1. Trao đổi, chia sẻ dữ liệu học Tiếng Trung sử dụng trực tiếp trên nền Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  2. Các nguồn dữ liệu khác, không sử dụng trực tiếp trên nền Ứng dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Trung

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ