Từ vựng Tiếng Anh thông dụng cho trẻ em
400 từ vựng: Bao gồm hình ảnh minh họa và phát âm chuẩn
1000 từ vựng: Bao gồm hình ảnh minh họa và phát âm chuẩn
1200 từ vựng: Bao gồm hình ảnh minh họa và phát âm chuẩn hai chiều (Anh, Việt)
3000 từ vựng: Bao gồm hình ảnh minh họa và phát âm chuẩn

Video mẫu: Xem lướt từ vựng