Dữ liệu học TOEIC
TOEIC_Listening_610 : Trên 600 câu hỏi Trắc nghiệm luyện nghe (xem tranh, nghechọn đáp án phù hợp nhất) Trắc nghiệm
TOEIC_Test_840 : Trên 800 câu hỏi Trắc nghiệm từ vựng Trắc nghiệm
TOEIC_Test_1000 : Trên 1000 câu hỏi Trắc nghiệm hoàn thành câu Trắc nghiệm
TOEIC_Test_300 : Trên 300 câu hỏi Trắc nghiệm tìm từ sai Trắc nghiệm
TOEIC_Words_Common_600 : Khoảng 600 Từ vựng thông dụng Từ vựng

Demo trắc nghiệm TOEIC