Dữ liệu Trắc nghiệm ngữ pháp chung
Preposition_670 : Khoảng 670 câu hỏi Trắc nghiệm giới từ
Test (elementary)_3340 :Khoảng 3300 câu hỏi Trắc nghiệm sơ cấp được phân làm nhiều nhóm
Test (intermediate)_9300 : Khoảng 9300 câu hỏi Trắc nghiệm trung cấp được phân làm nhiều nhóm
Test (advanced)_9210 : Khoảng 9200 câu hỏi Trắc nghiệm cao cấp được phân làm nhiều nhóm
Trac nghiem ngu phap tong hop : Trắc nghiệm ngữ pháp tổng hợp
Trac nghiem ngu phap theo cap do : Trắc nghiệm ngữ pháp theo cấp độ
Trac nghiem ngu phap A_B_C : Trắc nghiệm ngữ pháp A, B, C