Tổng hợp Từ, Cụm từ, Câu thông dụng Tiếng Hàn
2000 tu thong dung tieng Han theo chu de : Khoảng 2000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề kèm Hình ảnh và Phát âm Từ vựng
6000 tu thong dung tieng Han theo chu de : Khoảng 6000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề Từ vựng
700_Phrases_Korean - Vietnamese : Khoảng 700 Câu và Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Câu và Cụm từ
1900_Phrases - Korean_Vietnamese : Khoảng 1900 Câu và Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Câu và Cụm từ
3500_Phrases - Korean_Vietnamese : Khoảng 3500 Câu và Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Câu và Cụm từ