Luyện nghe Tiếng Anh theo 6 cấp độ từ dễ đến khó (tách từng câu luyện nghe)
Level 1: Gồm 116 chủ đề, mỗi chủ đề được tách 20-30 câu luyện nghe

Video minh họa: